clip image002_009Ab dem 1. Mee ass et d'Zäit vun de Réikitz. Dofier elo hei eng ganz wichteg Info:

Réimammen loossen hier Kitz praktësch de ganzen Dag iwer alleng am héige Gras leien. Sie gin normalerweis just moies an owes dohin fier sie ze säugen.

D.h., wann daer z.B. beim Trëppelen esou e Kitz gesitt, ass et meeschtens esou, dass et net verlooss ass. An dem Fall soll een dat Kitz net upaken an do leie loossen!!

E Réikitz opzéien ass nämlech imens kriddelech, sie akzeptéieren oft d'Mëllëch net aus Mënschenhand, dat geet leider an dene meeschte Fäll schief.

Wann een da lo awer e Kitz huet, dat entweder schon vun engem Mënsch ugepak oder och vun engem Hond verschleeft gouf, da bréngt et DIREKT op Diddeléng an d'Staioun! OP KEE FALL KOUMËLLËCH gin, wan daer et net direkt kënnt bréngen, dann Waasser oder , nach besser, FENCHELTEI gin.

Mee am beschte Fall déi kleng net upaken an do leie loossen!!

Des Informatiounen si vun der Fleegestatioun fir wëll Déieren. http://www.facebook.com/group.php?gid=43429287778

Noutdengscht