Jimmy2Déi zwee schéiner hei hun ee Brand an hirem Haus erliëwt a kënnen net hannescht goën. Si hun dobausse geliëwt, haten éng waarm Schlofplaz a si gudd gefiddert gin. De Jimmy as ee ganz heemlechen soubal en een neie kennt, d'Mausy brauch méi laang Zait. Si sollen zesummen een neit Liëwen kënnen ufänken bei Kazefrënn bei deenen se kënnen am Haus wunnen. Freigang no der néideger Agewinnung wär deenen zwee bestëmmt léif.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.
Elvange Mausy

PussiDe Pussi huet sein ganzt Liëwen mat séngem eelere Mënsch verbruecht a konnt leider net mat an d'Fleejeheem goën. Hiën as ee kastréierte Kueder deen richteg trauert an doduerch e bessi Zait brauch an énger neier, roueger Famill. Duerch een Autosakzident huet en een Deel vu séngem Schwanz verluer wat en awer weider net stéiert.
Et wär schéin wann en net misst de Rescht vu séngem Liëwen eléng an éngem Zëmmer sin wäll en net frouh mat aner Kazen as.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Schnuffi2De Pannicki an de Schnuffi sichen dringend een neit Doheem, awer zesummen w.e.g.
Si sin di déckste Frënn a géngen net frouh gin eléng enzwousch. Si sin allen zwee zimlech schei wäll se als Kléng net vu Mënschenhand ugepakt gi sin. Fir richteg Kazefrënn därft dat éng Erausfuederung sin fir mat Gedold an Zait se trotzdem heemlech ze kréien. Schéin wär wann se härno kënnten an e flotte Gaard goën.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.
Panikki

Bourglinster Lisy 2D'Lizy as éng gemittlech, eeler Kazemadämchen déi nach gudd drop a. Hat konnt net mat an de sonnege Süden plënneren a sicht een neit Doheem. D'Lizy as éng gudd Gesellschaft fir ee Mënsch dee vill doheem as a wou kee Stress as. Mat aner Kazen gët et guer net eens. Also: wië bid him nach éng schéin Zait a sénger Famill?

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

GradyDe Grady as kastréiert a geimpft a sicht elo éng Famill wou e gefiddert gët, éng waarm Pläzchen huet fir ze schlofen an aner Kazen fir ze kuschelen an ze spillen. Vu Mënschen ugepakt ze gin as sénges nämlech net onbedengt. Kazefrënn mat éngem groussen Härz wärten hiën esou liëwe loossen wéi et him gefällt.

Telefon: 26 66 08 71 oder 34 85 01.

Susi1D'Susi as ee frëndlecht, verschmuste Kazemeedchen. Hat sicht een neit Doheem ouni aner Kazen. D'Susi kann och als réng Wunnengskaz glécklech gin, iwer ee klénge Balkon gët et sech bestëmmt freeën. Am léiwsten verbréngt d'Susi éng schéin Zait gemittlech bei séngem Mënsch um Kanapee an.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Ospern CleoDës Siam-mix Diva weess hire Käppchen duerchzesetzen. Si brauch Zait fir nei Mënschen an hirt neit Doheem kennenzeléieren, emsou méi enk wärt séng Bezéiung zu séngem Mensch gin. D'Cleo gët net eens mat aner Kazen. Nach eppes: hat soll net vill eléng missen sin wäll et bis elo konnt mat am Büro schaffen.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

3 FlantermaisWéi déi hei 3 kléng Schwärzercher waarden e puer schei Kazekanner op een neit Doheem. Si sin ze grouss bei eis komm a waren virdrun ni ugepakt gin. Béiss sin se net, si brauchen einfach laang Zait fir sech anzeliëwen. Eng heemlech Kaz, Geduld a Kazekenntnis hëllefen dass si och énges Dags vleicht richteg Schmuser gin.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Lea2D'Lea muss schon éng länger Zait neischt méi z'iësse krit hun wéi et bei Kazefrënd zougelaf as. Hat as éng léif Kaz déi awer weess wat se wëllt. Also kléng Kanner an aner Déieren sollten net an hirem neien Haus sin.
No senge ganzen Abenteuer brauch d'Lea déi néideg Zait fir sech a sénger neier Famill anzeliëwen, dann as hat éng verspillten Schmusekaz.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71

Bagheera2D'Bagheera hat een neit Heem fonnt awer et as iwerhaapt net mat der Hauskaz eens gin, obschon si am selwechten Alter war. Hat as ee léiwt, verspillte Kazemeedchen an elo sicht et éng Famill wou keen anert Déier as. Bis elo huet et just am Haus geliëwt awer et wär schéin wann et herno och kënnt Freilaf kréien.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71

ZitaD'Zita as komplett vernoléissegt gewiëscht an huet duerfir misse geschuer gin. Hat as éng ganz zierlech Perserdämchen, léif awer och e bessi launesch. Mat séngem Hallefbruder huet et zwar zesummegeliëwt, d'Zita wär awer léiwer eléng de Mëttelpunkt vu sénger Famill. Kazekenner wëssen natirlech dass éng Perserkaz all Dag hir Fell-an Aenfleeg brauch.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71 .

gestiefelter Kater

Mir hu permanent teschend 30 a 40 Kazen ofzegin.

An der Héichsaison sin dat der oft 70 - 80 déi en neit Heem sichen, opgedeelt op 3 Familjen!

Et si keng importéiert Problemer, awer alles Déiere vun heiheem, déi entweder ausgesat gi sin, oder net méi an hirer Familje kenne bleiwen, firwat och emmer.

Ruft eis un, mir soen Iech gär wéi eng dat dee Moment do sin a fir Iech a Fro kéimen.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71 oder 26 50 18 10.

 

 

Noutdengscht