WibbeliDe Wibbel as ee ganz léiwen awer immens aktive jonke Kueder deen net soll vill eléng gelooss gin. Hië spillt a rennt begeeschtert, am léiwsten mat sénger klénger schwaarzer Frëndin. Et wär schéin wann si kënnten zesummen adoptéiert gin. Als zweet Kaz bei éng erwuessen as hiën vill ze wibbeleg a géng déi géckech maachen.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.
Herborn2

Simba2De Simba as ee vun de ville Kuederen déi onkastréiert duerch d'Diërfer strummen. Hiën as een décke Schmuser, also huet en ganz énk mat Menschen zesumme geliëwt. Natirlech as en elo kastréiert a brauch nach just séng eege Famill. De Simba brauch Freigang wann en gudd ageliëwt as.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Leo1De Leo as ee richtegt Goldstéck, ee Siam-mix. Hië konnt leider net a sénger Famill bleiwen a sicht elo een neit Doheem. Et as ee ganz gemittleche Kueder, gewinnt mat léiwe Kanner. De Leo as immens mënschegebonnen a soll net missen vill eléng sin. Natirlech wär hiën och ee gudde Gesellschafter fir éng eeler Persoun.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Diekirch Lilly1D'Lilly as bei éngem Haus zougelaf a wollt sech do meeschter maachen wäll hat net gudd mat séngesgleichen eens gët.
Kee Mënsch vermësst dës léif, eeler Kaz, duerfir brauch hat elo nei Mënschen déi him ee gemittlecht Heem ouni aner Déieren bidden. Fir sei Gléck perfekt ze maachen soll d'Lilly och kënnen an e flotte Gaard goën.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Alzingen Toni4Den Toni as schlëmm blesséiert fond gin, hië war vun éngem Auto ugestouss a schlecht drun. Elo as en an Topform, ee frëndlechen, léiwe Kueder, zimlech wibbeleg an lëmmelzeg mat aner Kazen. Duerfir soll hiën eléng als Minitiger a sénger neier Famill därfe liëwen. 

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Echternach Micky2De Micky huet bis elo als réng Wunnéngskaz geliëwt a war doduerch just un éng Persoun gewinnt. Hiën as elo een heemlechen, gemittleche Kueder dee richteg geselleg as. Mat énger frëndlecher Kaz kann hiën eens gin. A séngem neien Doheem soll de Micky och kënnen an e schéine Gaart goën.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

ceskaD'Ceska as éng superléif Schmusekaz, hirem Alter entspriëchend richteg verspillt. Mat séngesgleichen gët et net gud eens, do as et éng kléng Zick a vermasselt sech esou all Frëndschaften. Si hat ee Schwiër am A deen awer komplett verheelt as. D'Ceska brauch onbedéngt Freigang.

Telefon: 26 50 18 10 oder 34 85 01.

Hei d'Lëscht vun eise Kazen déi op een neit Doheem waarden. Fir Detailer a Fotoën kënn Dir eis gär urufen.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

GIPSIE, weiss/schwaarz Mudder vu 5 Joër.
As ganz léif mat Leit, brauch e bessi Zait fir sech anzeliëwen, net bei kléng Kanner.

SIPPI, schildpatt Mudder vun 1 1/2 Joër
Eng Kaz mat Charakter. Soll eenzeg Kaz a sénger neier Famill sin. As gans verspillt an heemlech.

PIU, getigert/weiss Mudder vu 5 Joër
Huet een Trauma erliëwt awer mëttlerweil huet et sech gudd erhol. D'Piu muss eléng an éng Famill kommen wou et och Freilaf krit.

TONI, weiss mat getigerte Kueder vu 4 Joër
As schlëmm blesséiert fond gin. Elo as en an Topform, ee frëndlechen, léiwe Kueder deen lëmmelzeg mat aner Kazen as an duerfir soll eléng kommen.

JIMMY, getigert/weisse Kueder a MAUSY, dreifaarweg Mudder, 4 Joër
De Jimmy as ee ganz heemlechen, séng Frëndin brauch Zait bis se hir Angscht verluer huet. Si sin nëmmen zesummen z'adoptéieren.

PAZUZU, schwaarz/smoke Kueder an HOLLY, gro/weiss Mudder, 2 Joër
Ganz léif Kazen déi nëmmen zesummen z'adoptéiere sin. Réng Wunnéngskazen.

MICKY, getigerte Kueder vu 4 Joër
Hiën huet bis viru kurzem onkastréiert an éngem Appartement geliëwt. En as ganz heemlech, natirlech kastréiert, awer dominant vàv vun aner Kuederen

WIBBEL, weiss/schwaarze Kueder, 4 1/2 Méint
Ee ganz léiwen awer immens aktiven jonke Kueder deen net soll vill eléng gelooss gin. Am beschten zesummen mat sénger schwaarzer Frëndin.

Schwaarz Mudder, 3 1/2 Méint 
Ganz léif, dem Wibbel séng Frëndin

Schwaarz Mudder, 3 1/2 Méint
Eng léif jonk Kaz déi net soll vill eléng misse sin an hirer neier Famill.

MINNIE, gro getigert Kaz, 2 Joër
Eng ganz léif, douce Mudder déi am léiwsten eléng mat hire Mënschen as. 

LILLY, schwaarz/weiss Mudder, 8 Joër
Wahrscheinlech ausgesat as si bei Leit zougelaf. Gët net gudd mat aner Kazen eens a brauch Freilaf soubal se ageliëwt as. Si as ganz léif mat Menschen.

SHANA, gro/weiss Mudder, 8 Méint
As am Ufank ängstlech, brauch Zait a Gedold fir séng nei Emgéigend kennen ze léieren. As dann awer ganz heemlech. Bachblüten hëllefen dass hat sech gudd aliëwt. Nëmme bei Kazekenner, wa méiglech bei éng sozial Kaz wou et sech kann uschléissen.

LEO, Siam-mix, 10 Joër
Ee ganz gemittleche Kueder deen nach muss op Régime gesat gin. As ganz léif mat Menschen a Kanner.

Bei de Fräscheweier tëschend Konter an Itzeg ausgesat, mussen nach all opgepäppelt a kastréiert gin.
Schwaarz Mudder
Getigert/weiss Mudder
Getigert/weiss Mudder 1 Joër
Schwaarz/weiss Mudder 1 Joër
2 schwaarz/weiss Kuederen 1 Joër
2 Kléng schwaarz/weiss 10 Wochen
1 kléng schwaarz + 1 kléng weiss/schwaarz 8 Wochen

SIMBA, schwaarze Kueder, 4 Joër
Ee ganz léiwen deen onkastréiert bei Leit zougelaf as a vu kéngem vermësst gët.

5 schwaarz Kléng 9 Wochen
net direkt ofzegin

SIMBA, schwaarze Kueder, 2 Joër
Ganz léif, huet bis elo als réng Wunnéngskaz geliëwt

Kléng Kazen
Mir hun éng ganz Parti kléng Kazen déi demnächst léif Familje sichen. Fir Detailer w.e.g. urufen.

GipsieD'Gipsie kënnt aus éngem Messie-Haus wou hat mat ville Kazen zesumme geliëwt huet. Hat as éng léif, douce Kaz déi bis elo am Fong ni schlecht Erfahrung mat Mënsche gemaach hut. D'Gipsie kënnt sech a sénger neier Famill mat énger geselleger Kaz ufrënden.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

SippiEist Sippi as éng typesch Schildpattkaz mat Charakter. Hat spillt gär, wann och hei ans do e bessi méi rauh. Als Eenzelgängerin wëllt d'Sippi natirlech de Mëttelpunkt a sénger Famill sin, ouni Konkurrenz vun aner Kazen.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

EmmiDat zierlecht Emmi as ee Fall fir Kazekenner mat Gedold a Kazegefill. Am Ufank as hat zimlech schei bis et séng nei Leit kennt. Awer dann as d'Emmi extrem schmusereg, ëmmer dobei fir gehätschelt ze gin. Wéi dir gesid genéisst d'Emmi sei Gaard.

Telefon: 26 50 18 10 oder 34 85 01.

Piu2D'Piu waard scho laang op léif Leit déi hat géngen an hir Famill ophuelen.
Hat huet een Trauma erliëwt an huet missen sei Schwanz amputéiert kréien. Dat schéngt da leider d'Ursaach ze sin firwat dass nach keen hat wollt, woubei hat sech séng Mënschen och eraussicht.
D'Piu brauch ee gemitlecht Doheem ouni vill Stress a wou et kann an e flotte Gaard goën.
A w.e.g. kéng aner Kazen am Haus, esou frouh as hat net mat séngesgleichen.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Susi1D'Susi as ee frëndlecht, verschmuste Kazemeedchen. Hat sicht een neit Doheem ouni aner Kazen. D'Susi kann och als réng Wunnengskaz glécklech gin, iwer ee klénge Balkon gët et sech bestëmmt freeën. Am léiwsten verbréngt d'Susi éng schéin Zait gemittlech bei séngem Mënsch um Kanapee an.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

3 FlantermaisWéi déi hei 3 kléng Schwärzercher waarden e puer schei Kazekanner op een neit Doheem. Si sin ze grouss bei eis komm a waren virdrun ni ugepakt gin. Béiss sin se net, si brauchen einfach laang Zait fir sech anzeliëwen. Eng heemlech Kaz, Geduld a Kazekenntnis hëllefen dass si och énges Dags vleicht richteg Schmuser gin.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

ZitaD'Zita as komplett vernoléissegt gewiëscht an huet duerfir misse geschuer gin. Hat as éng ganz zierlech Perserdämchen, léif awer och e bessi launesch. Mat séngem Hallefbruder huet et zwar zesummegeliëwt, d'Zita wär awer léiwer eléng de Mëttelpunkt vu sénger Famill. Kazekenner wëssen natirlech dass éng Perserkaz all Dag hir Fell-an Aenfleeg brauch.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71 .

PicassoDe Picasso war einfach vun doheem fort gaang wäll hiën net wollt mat deem jonke Mupp zesumme liëwen. Elo, no iwer 2 Joër, as en bei Leit zougelaf, hië war iergendwou gudd versuegt gin awer et schéngt kee sech méi ëm hiën ze këmmeren.
De Picasso as ee ganz verschmusten, gemittleche Kueder dee liichten Zocker huet an dofir Spezialfudder muss kréien.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Dikkrech MammDikkrech KlengFir dës léif Kazemammchen siche mer ee ganz gudd Heem wäll si war bal erhengert mat hire Klengen obschon et eng ganz heemlech Kaz as.
Hir kleng sin demnächst och a ganz gudd Hänn ze vermëttelen. Dee klenge roude Butz huet schon een Heem fonnt.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

gestiefelter Kater

Mir hu permanent teschend 30 a 40 Kazen ofzegin.

An der Héichsaison sin dat der oft 70 - 80 déi en neit Heem sichen, opgedeelt op 3 Familjen!

Et si keng importéiert Problemer, awer alles Déiere vun heiheem, déi entweder ausgesat gi sin, oder net méi an hirer Familje kenne bleiwen, firwat och emmer.

Ruft eis un, mir soen Iech gär wéi eng dat dee Moment do sin a fir Iech a Fro kéimen.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71 oder 26 50 18 10.

 

 

Noutdengscht