Kalenneren MuppenEt sin nach ee puer Kalenneren vum Privaten Déiereschutz ze verkafen. Muppen a Klengdéieren.
Preis mat verschecken: 28 €

Iwerweisen op de Kont LU81 0019 1700 0019 4000 / objet: Kalenner dropschreiwen weg.
 
Kalenner Klengdieren
 

Noutdengscht