Nommern DivaD'Diva as op der Parkplaz vun éngem Wanderwee fond gin, méi wéi secher do ausgesat. Hat war nach Haut a Schank a komplett verfilzt.
An der Zweschenzait as et éng pummeleg, wonnerschéin Kaz gin, déi hiren Numm net gestuel huet: éng Diva eben.
Et géng Zait gin dass hat déi richteg Kazefrënn fënd fir ee glecklecht Zesummeliëwen. D'Diva spillt gär Prinzessin, hat géng awer mat énger sozialer Kaz eens gin. 

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Noutdengscht