Rodange BrunoDe Bruno wollt net bei de ville Kaze bleiwen wou hië geliëwt huet an as ëmmer nees fortgelaf. 
Hiën as ee léiwen, verschmuste Kueder deen éng Famill sicht wou hiën eléng verwinnt gët an och kann an de Gaard goën. Mat den Nopeschkazen wärt hië schon eens gin.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Noutdengscht