Pipa1D'Pipa as éng ganz léif, verspillte Kaz déi glecklech an énger Famill mat Kanner géng gin. Ee Problem huet et, wat hat awer net weider stéiert: d'Pipa as daf a kann duerfir just am Haus liëwen sou wéi hat bis elo gewinnt war.

Seng nei Menschen wärten sech séier dodru winnen an éng heemlech Schmusekaz hun.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Noutdengscht