Trixi1DTrixi as an extrem schlechtem Zoustand ënnert Autoën op éngem Parking fond gin.
Hat huet missen komplett geschuer gin an et war Haut a Schank. Mëttlerweil as et éng pummelech Kaz, ganz heemlech a gemittlech.
D'Trixi gët eens mat séngesgleichen awer hat spillt d'Chefin. Eng léif Familjekaz déi et verdéngt huet ee gudd Doheem ze fannen.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Noutdengscht