Picasso2De Picasso huet e puer Joër glécklech bei énger eelerer Persoun geliëwt bis si sech net méi konnt ëm hiën këmmeren.
Hiën as ee ganz verschmusten eeleren Härchen dee gär mat sénge Menschen ee gemittlecht Liëwen genéisse géng.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Noutdengscht