Nommern Pascha 2Dir musst dach zougin dass dësen herrleche Kueder ee richtege Pascha as. Hiën huet an énger Kazefamill geliëwt, as ee kräftege Kärel awer grad esou douce a verschmust. De Pascha gët ganz gudd mat aner Kazen eens, e wëllt awer am léiwsten ganz vill mat sénge Menschen zesumme liëwen.
Am Fréijoër geet hiën bestëmmt gär sei Gaard erkunden.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Noutdengscht