Frscheweier Fabio a Fibi Des zwee Geschwester goufen mat hirer ganzer Kazefamill zu 10 tëschend Konter an Izeg am Bësch ausgesat.
Déi aner hu schon all nei Familje fond, awer wäll d'Fibi ganz schei as an de Fabio och e bessi Zait brauch huet nach kee si gewollt.
Si sin extrem geselleg mat aner Kazen a géngen sech méi einfach aliëwen wann éng heemlech Kaz hinne géng hëllefen fir sech an hirem neien Heem anzeliëwen. Kazekenner loossen hinnen déi néideg Zait.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Noutdengscht