Piu2D'Piu waard scho laang op léif Leit déi hat géngen an hir Famill ophuelen.
Hat huet een Trauma erliëwt an huet missen sei Schwanz amputéiert kréien. Dat schéngt da leider d'Ursaach ze sin firwat dass nach keen hat wollt, woubei hat sech séng Mënschen och eraussicht.
D'Piu brauch ee gemitlecht Doheem ouni vill Stress a wou et kann an e flotte Gaard goën.
A w.e.g. kéng aner Kazen am Haus, esou frouh as hat net mat séngesgleichen.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Noutdengscht