Klng schwaarz 3Mir hun éng Parti jonk schwaarz Kazen déi nach ëmmer een neit Doheem sichen.
Et sin zum Deel ganz heemlecher, aner sin e bessi méi schei a brauchen just déi richteg Kazekenner fir och déck Schmuserten ze gin.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71
Klng schwaarz 8Zen a Bisi

Noutdengscht