Milu 002De Milu as ee superléiwe Schmusekueder dee Menschen brauch. Hiën potert mat an as gär iwerall dobei. An en as guer net gär eléng.
't as awer éng Kaz fir Leit déi wëssen wat e Perser heescht. Dat as all Dag kämmen an d'Aen proper maachen. An dat hoffentlech während ville Joëren.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Noutdengscht