Kleng Schnapp

Nees eng Kéier hu mi missen erliëwen dass eng Famill hir Kazen net kastréiere gelooss huet an aus enger Koppel innerhalb vun e puer Joer bal 30 gi sin.

Si waren a kengem gudden Zoustand, ënnererniërt, voll Fléih a Wiërm.
Déi meescht Muddere ware schon nees gedeckt, dat heescht an e puer Wochen wären do nach eng Kéier teschend 40 a 50 Kaze beikomm.
Déi 2 jengst vun 10 Wochen hu missen ageschléifert gin wäll d'Aen scho komplett futti waren duerch de Kazeschnapp, verschidden Erwuessener waren esou schlecht drun dass hinnen och net méi konnt gehollef gin a se hu missen ageschléifert gin.

Déi aner sin elo no an no ofzegin, si sin zum Deel e bessi ängschtlech ouni dass si awer mësshandelt gi wären.

 

Kueder 1Mudder 1Mudder 2

Kueder 2Mudder 4Mudder 5

Kueder 3Mudder 8Mudder 9

Kueder 4Mudder 11Mudder 12

Kueder 5Mudder 3Mudder 6

Kueder 6Mudder 7Mudder 10

Kueder 7Kueder 8

Noutdengscht